KAHRAMANMARAŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Maraş Aslanı

III. Halpuruntaş (İÖ 810-783) dönemine ait olan heykel üzerinde bulunan hiyeroglif yazıtlar Gurgum Krallarının soy ağacını vermesi bakımından oldukça önemlidir.

 

Geç Hitit Krallıklarının başkentlerinde, özellikle kapı girişlerinin her iki tarafına bu türden aslan heykelleri dikilirdi. Maraş örneği daha küçük olmakla birlikte, Aslan Heykelinin özellikle sırt kısmının ve duvara bitiştirilecek sağ yanının düz olması, Maraş-Gurgum kentinin kapı girişlerinde kullanılmış olma olasılığı yüksektir.

 

Daha önce Kahramanmaraş Kalesinde bulunmakta iken 1886 yılından itibaren İstanbul Arkeoloji Müzesi-Eski Şark Eserleri Müzesi'nde sergilenmeye başlayan yazıtlı Maraş Aslanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 19.10.2012 tarih ve 224001 sayılı yazılarına istinaden 30.08.2013 tarihinde Kahramanmaraş Müzesinde sergilenmek üzere Kahramanmaraş’a getirilmiştir.         

                                                                                                                            Seydihan KÜÇÜKDAĞLI
                                                                                                                           İl Kültür ve Turizm Müdürü

 

Heykel üzerinde bulunan hiyeroglif yazıtın çevirisi:

“Ben prens Halparuntaş

Gurgum şehrinin kralı

Vali Layamaş’ın ilk oğlu

Kahraman Halparuntaş’ın torunu

Cesur Muvataliş’in torun çocuğu

Prens Halparuntaş’ın torununun  torunu

Kutsanmış Muaviş’in torununun torun çocuğu

Büyük Layamaş’ın torununun torununun  torunu,

Vali Layamaş’ın soyundan

Tanrılar tarafından sevilen,

Halkın tanıdığı, uzak ülkelerde bilinen,

yüce ve lütufkâr kral beni ve atalarımı seven tanrılar

Beni babamın tahtına oturttular

Harap olmuş yerleri tekrar ayağa kaldırdım

Tarhunzaş ve Ea’nın izniyle bu şehirleri ihya ettim…”