KAHRAMANMARAŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Görev Tanımı

Kurumsal Misyon

İlimizin kültürel değerlerini yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihi ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, turizme elverişli imkânlarını ülke ekonomisine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ederek desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, özel ve kamu kuruluşları ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yaparak en üst düzeye çıkarmaktır.

Kurumsal Vizyon

İlimizin tarihi dokusunun ve kültürel mirasının, doğal güzelliklerinin, alternatif turizm değerlerinin korunması ve tanıtılması amacıyla; kamu, özel sektör ve sivil toplum olarak kültür ve turizme öncelik vererek özveri ile çalışmak suretiyle ilimizi kültür ve sanat, turizm ve tanıtım alanında ileriye taşımaktır.


 Görev Tanımı
 • Tarihi, kültürel ve turistik değerlerin araştırılması, geliştirilmesi, korunması, yaşatılması, değerlendirilmesi, yayılması, tanıtılması, benimsetilmesi ve bu suretle milli bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunulması,

 • İlimizin turizme elverişli bütün imkanlarının değerlendirilmesi, geliştirilmesi,

 • İlimizin tanıtımına yönelik çalışma ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

 • Tarihi ve kültürel varlıkların tespit ve tescilinin yapılması, korunması,

 • Somut olmayan kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve tanıtılması,

 • Kültür ve sanat etkinliklerinin organize ve koordine edilmesi, desteklenmesi,

 • Turizm altyapı çalışmalarının desteklenmesi, turizm yatırımlarının teşvik ve koordine edilmesi,

 • Turizm işletme belgeli seyahat acenteleri, oteller, restoranların koordine edilmesi, denetimlerinin yapılması,

 • Telif haklarının korunmasına yönelik olarak denetimlerin gerçekleştirilmesi ve ilgili kanun doğrultusunda iş yerlerine sertifika verilmesi,

 • İlimiz sınırları içerisinde yapılan bilimsel araştırma ve arkeolojik kazı çalışmaları gibi faaliyetlerin koordine edilmesi ve denetiminin yapılması,

 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı kütüphaneler, müzeler, ören yerleri ve diğer birimlerin toplumun tüm kesimlerine kaliteli hizmet vermesinin sağlanması,

 • Kültür ve turizm alanında kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile işbirliği yapılması.

İletişim

Adres: Bahçelievler Mah. 

100. Yıl Cad. No:12
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

E-posta: iktm46@kultur.gov.tr

Kep Adresi:  kahramanmaraskulturturizm@hs01.kep.tr

Tel: 0344 235 15 02
Faks :0344 235 15 01