KAHRAMANMARAŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasların belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan inceleme sonucunda başvuruları kabul/red edilen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

 

SIRA NO

 

ADI – SOYADI

 

GÖREV YERİ

BAŞVURU

DURUMU

1

Yakup OĞUL

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KABUL

2

Halit GÜLEGÜL

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KABUL

3

Hacı Ali POLAT

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KABUL

4

Selahattin ÇAYIR

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KABUL

5

Şengül EROĞLU

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KABUL

6

Melek KAMÇI

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KABUL

7

Mehmet YİĞİT

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

KABUL

8

Hacı TÜRKÜCÜ

Elbistan İlçe Halk Kütüphanesi

KABUL

9

Hacı Halil FISTIK

Müze Müdürlüğü

KABUL

10

Mesut KARACA

Müze Müdürlüğü

KABUL

11

Bilal ABALI

Müze Müdürlüğü

KABUL

12

Esra YANALAK

Müze Müdürlüğü

KABUL

13

Eyyüp KAYABAŞ

Müze Müdürlüğü

KABUL

14

Servet ALAGÖZ

Müze Müdürlüğü

KABUL

15

Bülent BAYANA

Müze Müdürlüğü

KABUL

16

Ahmet KASAPKARA

Müze Müdürlüğü

KABUL

17

Naci PAKSOY

Müze Müdürlüğü

KABUL

18

Emrah YILMAZ

Müze Müdürlüğü

KABUL

19

Mesut TOPUZ

Müze Müdürlüğü

KABUL

20

Ahmet KURT

Müze Müdürlüğü

KABUL

21

Ülkü BİTİRİM

Müze Müdürlüğü

KABUL

22

Ferhat ÇIRAK

Müze Müdürlüğü

KABUL

 

  

SIRA NO

ADI – SOYADI

GÖREV YERİ

BAŞVURU

DURUMU

GEREKÇE

 

1

 

Sait TÜMAY

 

Pazarcık Domuztepe Höyüğü Kazı Evi

 

RED

01.01.2018 tarihli ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğin Geçici 23 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Başlıklı 3,4,5 ve 19 uncu Maddeleri gereğince başvurusunun reddine karar verilmiştir.

 

 

2

 

Ayşe Gül ÇELİK

 

Müze Müdürlüğü

 

RED

01.01.2018 tarihli ve 30288 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğin Geçici 23 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Başlıklı 3,4 ve 5 inci Maddeleri gereğince başvurusunun reddine karar verilmiştir.