KAHRAMANMARAŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Halk edebiyatı türlerinden masallar derlendi.

3. Millî Kültür Şurası Eylem Planı doğrultusunda;sözlü anlatım yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşan masalların derlenmesini ve çocuklarımızla buluşturulmasını sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından "Türk Masal Külliyatı"nın hazırlanması çalışması başlatılmıştır. Bu kapsamda ilimizde yapılan alan araştırmalar sonucu Müdürlüğümüz tarafından sekiz adet masal derlenerek Bakanlığımıza gönderilmiştir.