KAHRAMANMARAŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Kahramanmaraş kazıları tarih, kültür ve bilime katkı sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından üniversiteler ile işbirliği içerisinde Kahramanmaraş’ta yapılan kazı çalışmaları sonucu arkeolojik eserler, tarihi ve kültürel bilgiler ortaya çıkarılmakta, bilimsel açıdan dikkat çeken sonuçlara ulaşılmaktadır.

Domuztepe Höyüğü 2018 yılı kazı çalışmaları Hacettepe Üniversitesinden Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında tamamlandı. Arkeolojik kazılarda "T" biçimli 5 santimetrelik taştan yapılmış amuletin (tılsımlı olduğuna inanılan nesne) bulundu. Kazı Başkanı Doç Dr. Halil Tekin Bulunan nesnenin, serpantinden (yılan taşı) yapılmış "T" biçimli, Göbeklitepe'den de çok iyi bildikleri simge olduğunu ve boyna takılmış bir kolye olduğunu belirtti. Domuztepe Höyüğü’ndeki kazı çalışmalarının uzun yıllar devam etmesi planlanmaktadır.

Direkli Mağarası,  2018 yılı kazı çalışmaları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Cevdet Merih Erek başkanlığında tamamlandı. Kazı çalışmalarında elde edilen veriler sonucu 14 bin yıl öncesine tarihlenen Direkli Mağarası’nın, Anadolu'nun en erken yerleşim yerlerinden biri olarak kabul edilebileceği anlaşıldı.

Karahöyük 2018 yılı kazı çalışmaları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Bora Uysal’ın bilimsel danışmanlığında tamamlandı. Yapılan kazılar sonucu milattan önce 1500’lü yıllara ait veriler elde edildi ve Hitit Dönemi izlerine rastlandı. Günümüzden 3 bin yıl öncesine tarihlenen, ölülerin yakıldıktan sonra küllerinin konulduğu urne (kap) mezar bulundu. Dr. Bora Uysal, yanmış insan kemikleriyle küllerinin urne adı verilen çömlekler içerisine konulduğunu ve bulunan urnenin günümüzden 3 bin yıl öncesine tarihlendiğini belirtti.

Keçe Mağarası 2018 yılı kazı çalışmaları, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Dr. Öğretim Üyesi Cevdet Merih Erek başkanlığında tamamlandı. Dr. Cevdet Merih Erek, Keçe Mağarası Kahramanmaraş ilinin kuzeye açılan kapısının arkeolojik anahtarlarından biri olduğunu ve Paleolitik Çağ’dan Selçuklu’ya kadar kesintisiz iskan görmüş Keçe Mağara Köyü ve çevresinin Kahramanmaraş'ın önemli sit alanlarından biri olduğunu belirtti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı; Domuztepe Höyüğü, Direkli Mağarası, Karahöyük, Keçe Mağarası ve diğer kazı çalışmalarında ortaya çıkan buluntu ve eserlerin tarih, kültür ve bilime katkı sağladığını, kent turizminin canlanması açısından önemli olduğunu ifade ederek 2006 yılından bugüne gerçekleştirilen bilimsel araştırma ve bilimsel kazılar doğrultusunda Kahramanmaraş'ın arkeolojik bir kent özelliği taşıdığını söyledi.