KAHRAMANMARAŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2023 Kahramanmaraş Turizm Stratejisi ve Eylem Planı çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 2008 yılında yürürlüğü giren İl turizm Eylem Planı ile kültür, turizm ve tanıtım alanında yol haritası belirlenmiş ve il genelinde yürütülen çalışmalar bu doğrultuda koordine edilmiştir. Eylem planında belirtilen 54 eylemden %90’ı tamamlanmıştır.

Kahramanmaraş’ın turizm sektöründeki potansiyelini ortaya çıkarmak, gelişme eksenlerini belirlemek, bu alanda etkin ve sürdürülebilir bir yol haritası çıkarmak amacıyla DOĞAKA tarafından koordine edilen 2019-2023 Kahramanmaraş Turizm Stratejisi ve Eylem Planı çalışmaları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile devam etmektedir.


Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmakta olan eylem planı kapsamında il genelinde çalıştaylar ve toplantılar düzenlenmekte, yerli ve yabancı turistlerin Kahramanmaraş algısı anketler aracılığıyla analiz edilmektedir. 26 Kasım 20018 tarihinde Afşin ilçesinde, 27 Kasım 2018 tarihinde ise Elbistan ilçesinde, 3-4 Aralık 2018 tarihlerinde ise Kahramanmaraş il merkezinde  turizm sektörü paydaşlarının katılımıyla çalıştay gerçekleştirilerek turizmin geliştirilmesine yönelik teklif ve analizler değerlendirilmiştir.