KAHRAMANMARAŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Deprem Anı ve Deprem Sonrası Tahliye TatbikatıAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından
afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ve bütünleşik afet yönetimi anlayışı ile kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler,  sivil  toplum  kuruluşları,  özel  kuruluşlar  arasında  olası  afetlere  hazır  olmak, birlikte çalışma kültürü geliştirmek olası afetlere karşı müdahale becerilerini test etmek ve kabiliyet  geliştirmek,  planların  uygulanabilirliğini  ölçmek,  eksikleri  tespit  etmek  ile  afet müdahale planlarında gerekli güncellemeleri yapmak, toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlarla "2022 Tatbikat Yılı " ilan edilmiştir.

Bu kapsamda Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde İl Müdürü Sayın Seydihan KÜÇÜKDAĞLI’nın iştiraki ile, 06.06.2022 Pazartesi günü, 13:30-14:30 saatleri arasında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sayın Aslan Mehmet COŞKUN ve Afet Eğitim Uzmanı Mehmet ARIK ile destek personelinin katılımıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personellerine yönelik Deprem Anı ve Deprem Sonrası Tahliye Tatbikatı yapılmıştır.

 

Tatbikat için öncelikle kısa bir eğitim verilmiş, ardından deprem senaryosu kapsamında 40 saniye alarm çalınarak deprem anı ve sonrası tahliye için yapılması gereken “Çök, Kapan, Tutun” hareketleri uygulanmış ve bahçedeki toplanma alanına tahliye gerçekleştirilmiştir. Tatbikat başarıyla tamamlanmıştır.