KAHRAMANMARAŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Tabiat Parkları ve Koruma Alanları

YAVŞAN YAYLASI TABİAT PARKI

Kahramanmaraş il merkezine 36 km mesafededir. Türkiye’nin 39. Tabiat Parkı olarak 15.12.2009 tarihinde ilan edildi. Yavşan Yaylası Tabiat Parkı, 348 Hektar büyüklüğünde bir alanı kaplamaktadır. Toplam alanı 348 hektar olan Yavşan Yaylası Tabiat Parkı,3 kullanım alanına ayrılmıştır. 1) Mutlak Koruma Alanı: 238 hektar 2) Sınırlı Kullanım Alanı: 77 hektar 3) Kontrollü Kullanım Alanı: 33 hektar'dır.
 
Tabiat Parkının güney kısmında, 238 hektarlık alan, 600-700 yaşlarında sedir ağaçları, çeşitli endemik flora ve fauna türlerini bulundurmaktadır. Bitki türleri açısından oldukça zengin olan Yavşan Yaylasında yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, alanda 67 familyaya ve 287 cinse dağılmış 529 tür takson bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu bitkilerden 65 tanesi (%12,3’ü) endemiktir. Alanda, iğne yapraklı türlerden ülkemizde doğal olarak yetişen Toros Göknarı (Abies cilicica), Toros Sediri (Cedrus libani), karaçam ile ardıç, yapraklılardan titrek kavak ve meşe türleri yayılış göstermektedir. Dere içlerinde yabani ceviz bulunmaktadır. Saha değişik türde yaban hayvanına ev sahipliği yapmaktadır. Yabani hayvan olarak; yaban domuzu, kurt, tilki, tavşan ve değişik kuş türleri bulunmaktadır.
 
Yavşan Yaylası Tabiat Parkı’nın ulusal ve uluslararası düzeyde sahip olduğu kaynak değerlerin korunarak, koruma-kullanma dengesi içinde devamlılığı ile aynı zamanda halkın dinlenme, eğlenme ve bilgilenmesini sağlaması yanında; Biyolojik çeşitliliğin korunması, doğa mirası¬nın korunması, Kültür mirasının korunması, Abiyotik doğal kaynakların korunması (Toprak, su ve hava) çevre eğitimi ve rekreasyonel kullanım hedeflenmiştir
.(www.milliparklar.gov.tr
 
  

KAPIÇAM TABİAT PARKI

Kahramanmaraş Merkez ilçenin güneydoğusunda 13 km uzaklıkta Güzelyurt mevkiinde  bulunmaktadır. İçerisinde kır gazinosu, büfe ve oyun alanları mevcut olup mesire alanı olarak düzenlenmiştir. Sahanın içerisinde 159 adet ağaç ve ağaçcık türünün barındığı bir botanik bahçesi mevcuttur. Yaşlı Kızılçam ormanından meydana gelmektedir. Tabiat parkı içerisinde kınalıkeklik üretme istasyonu bulunmaktadır.

KÖRÇOBAN TABİATI KORUMA ALANI  

Andırın ilçesi sınırları içerisinde 580 hektardan meydana gelmektedir. Sahada, Toros Göknarı ( Abies cilicica), Lübnan Sediri (Cedrus libani) ve karaçam (Pinus nigra ssp.pallasiana) türlerinin yer yer saf, yer yer karışık meşcereler oluşturması, aralarında anıt ağaç niteliği gösteren yaşlı ve boylu fertlerin bulunmasıyla nadir orman ekosistemi özelliği göstermektedir.