KAHRAMANMARAŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞAKA Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programları İlanı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

2015 YILI TEKLİF ÇAĞRILARI

26 Ocak 2015

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (TZKAMU) ve Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TZKOBİ) kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri için destek programını ilan etmiştir.

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı

Mali Destek Programı (TZKAMU)

2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının temel amacı, TR63 Bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesine ve turizm sektörünün ekonomik değerinin artırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Bu amaçla 2015 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı;

ü  Turizm sektöründe fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal altyapının iyileştirilmesi

ü  Turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılması

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000TL olup, proje başına asgari 75.000TL, azami 750.000TL destek sağlanacaktır. Programa, Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) yer alan veya merkez ya da yasal şubesi bu bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler (rektörlük), kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kooperatif ve birlikler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilecek ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TZKOBİ)

2015 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programının temel amacı, TR63 Bölgesi’nde turizm sektöründeki işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması ve turizmin çeşitlendirilmesidir.

Bu amaçla 2015 Yılı Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı;

ü  Turizm sektöründeki işletmelerin fiziki, beşeri, teknolojik ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması

ü  Turizm sektöründeki işletmelerin ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak 5.000.000 TL olup, proje başına asgari 50.000 TL, azami 500.000 TL destek sağlanacaktır. Programa, Ajansın faaliyet gösterdiği TR63 Düzey 2 bölgesinde (Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye) kayıtlı olan veya elektronik son başvuru tarihine kadar merkez ya da yasal şubesiyle bölgeye kaydolan, ticari esaslara göre faaliyet gösteren (kar amacı güden) mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, kooperatifler ve birlikler başvuru yapabilecektir. Program kapsamında her başvuru sahibi en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilir ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

DOĞAKA 2015 Yılı Mali Destek Programları İçin Ayrıntılı Bilgiler

Elektronik başvurular KAYS üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) alınacak olup elektronik başvurular için son başvuru tarihi ve saati, 22 Nisan 2015 saat 23.59’dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvuruların Ajansa elden, posta ya da kargo ile teslimi için son başvuru tarihi 30 Nisan 2015 saat 17.00’dir.

Programlara ilişkin il merkezi ve ilçelerde bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Toplantı takvimi ilerleyen günlerde Ajans web sayfasında yayınlanacaktır.  Toplantı takvimi, program rehberleri ve diğer ilgili dokümanlara ilişkin ayrıntılı bilgiler için Ajan web sitesi www.dogaka.gov.tr’i takip edebilirsiniz. 

mdp2015_tzkamu_rehber
mdp2015_tzkobi_rehber