KAHRAMANMARAŞ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Somut Olmayan Kültürel Mirasımız Ulusal Envanterde

Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) UNESCO tarafından; toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kültürel mekânlar biçiminde tanımlanmaktadır. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu miras, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden yaratılır ve bu onlara  kimlik ve devamlılık duygusu verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına katkıda bulunur. 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında; “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının “Temsili” ve “Acil Koruma Gerektiren” Listelerine dosya hazırlık çalışmaları ile somut olmayan kültürel miras envanter çalışmaları yürütülmektedir. Bugüne kadar Meddahlık, Mevlevi Sema Törenleri, Aşıklık Geleneği, Karagöz, Nevruz (Ortak Dosya), Geleneksel Sohbet Toplantıları, Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah, Tören Keşkeği Geleneği, Mesir Macunu Festivali, Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği, Ebru: Kağıt Süsleme Sanatı UNESCO tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine dahil edilmiştir.

 

Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı “İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Somut Olmayan Kültürel Miras Kurulu tarafından kültürel mirasımızı il envanterine ve ulusal envantere kaydetmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda 2010 yılından beri yürütülen çalışmalar sonucu Aşıklık, Hıdrellez, Aşure, Taş İşlemeciliği, Keçecilik, Oya İşlemeciliği, Oymacılık, bakırcılık Diş Hediği, Şalvar Güreşleri, Şıra Yapımı, Saraçlık, Köşkerlik, Yorgancılık, Külekçilik, Semercilik, Sim Sırma  dahil olmak üzere 25 unsur envantere kaydedilmiştir.” şeklinde açıklamada bulundu.